Second slide

LES RESPOSTES DE MARX AL “QÜESTIONARI PROUST”

Les filles de Marx practicaven un joc de societat típicament victorià: recollir per escrit les ‘confessions’ d’amics i parents. Aquest joc després s’ha conegut com a “Qüestionari Proust” perquè també el practicava el novel·lista francès. Aquestes respostes de Marx són del 1865 i donen una idea prou clara de la psicologia del personatge, vist amb una llum particularment càlida. El lema favorit (darrera resposta) és particularment significatiu.

 

Virtut preferida: La senzillesa

Virtut en un home: La força

Virtut en una dona: La debilitat

El teu tret principal: La tenacitat

Idea de la felicitat: Lluitar

Idea de la misèria: La submissió

Vici amb més disculpa: La credulitat

Defecte que més odies: El servilisme

Aversió personal: Martin Tupper [escriptor de l’època]

Ocupació preferida: Ser rata de biblioteca

Poeta  preferit: Shakespeare, Èsquil, Goethe

Novel·lista preferit: Diderot

Heroi preferit: Espartacus, Kepler

Heroïna preferida: Gretchen [del Faust goethià]

Flor preferida: La flor del daphne

Color preferit: El roig

Nom favorit: Laura i Jenny [els de les seves filles]

Menjar preferit: Peix

Màxima favorita: “Nihil humani a me alienum puto” [Res humà no m’és aliè]

Lema favorit: “De omnibus dubitandum” [Cal dubtar de tot]