Història de la filosofia grega - Història de la Filosofia medieval - Maquiavel - Montaigne- Galileu - Descartes - Ignasi - Hobbes - Pascal - Van del Enden - Spinoza - Empirisme (Locke) - Empirisme (Hume) - Mandeville - Il.lustració francesa (Montesquieu - Voltaire - Rousseau - La Mettrie- Sade) - Meslier - Kant - Fichte - Hegel - Kierkegaard - Feuerbach - Stirner - Marx - Utilitarisme (Mill) - Schopenhauer - Nietzsche - Filosofia de la Sospita - Freud - Durkheim - Weber - Kraus - Jaspers - Russell - Ayer- Wittgenstein - Popper - Feyerabend - Heidegger - Arendt - Anders - Jünger - Patocka - Korczak - Mounier - Rougemont - Escola de Frankuft - Benjamin - Jonas - Weil - Ellul - Mumford - Jankélévitch - Sartre - Simone de Beauvoir - Lévi-Strauss - Girard - Morin - Cioran - Foucault -Rawls - Sen - Habermas - Lorenz - Singer - Wilson - Macintyre - Zadeh - Georgescu-Roegen - Vattimo - Sloterdijk - Fukuyama - Pogge - Illouz - Rosa - Filosofia política - Utopies - Anarquisme - Liberalisme - Socialdemocràcia - Conservadorisme - Totalitarisme - Republicanisme - Ètica bàsica - Contra el relativisme -Empatia -Tecnoètica - Ètica i empresa - Decreixement - Bioètica- Neuroètica - Ètica Periodística - Ètica i ecologia - Ètica animal - Ecologia humana i Antropologia - Biopolítica - Darwin i l'ètica - Einstein i l'ètica -Africana - Guerra Justa - Ateisme - Laïcisme - Cristianisme - Religions del món - Sociologia bàsica - Filosofia de la història - Argumentació - Teoria del Coneixement - Teoria de Ciència - Història de la Psicologia - Contes per pensar - Vocabulari Filosòfic - Introducció a la Filosofia - Dossier Selectivitat

 

Karl Marx

LES RESPOSTES DE MARX AL “QÜESTIONARI PROUST”

 

 

Les filles de Marx practicaven un joc de societat típicament victorià: recollir per escrit les ‘confessions’ d’amics i parents. Aquest joc després s’ha conegut com a “Qüestionari Proust” perquè també el practicava el novel·lista francès. Aquestes respostes de Marx són del 1865 i donen una idea prou clara de la psicologia del personatge, vist amb una llum particularment càlida. El lema favorit (darrera resposta) és particularment significatiu.

 

Virtut preferida: La senzillesa

Virtut en un home: La força

Virtut en una dona: La debilitat

El teu tret principal: La tenacitat

Idea de la felicitat: Lluitar

Idea de la misèria: La submissió

Vici amb més disculpa: La credulitat

Defecte que més odies: El servilisme

Aversió personal: Martin Tupper [escriptor de l’època]

Ocupació preferida: Ser rata de biblioteca

Poeta  preferit: Shakespeare, Èsquil, Goethe

Novel·lista preferit: Diderot

Heroi preferit: Espartacus, Kepler

Heroïna preferida: Gretchen [del Faust goethià]

Flor preferida: La flor del daphne

Color preferit: El roig

Nom favorit: Laura i Jenny [els de les seves filles]

Menjar preferit: Peix

Màxima favorita: “Nihil humani a me alienum puto” [Res humà no m’és aliè]

Lema favorit: “De omnibus dubitandum” [Cal dubtar de tot]

 

 

 

Tria autor/tema

Envia un email a l'autor