Història de la filosofia grega - Història de la Filosofia medieval - Maquiavel - Montaigne- Galileu - Descartes - Ignasi - Hobbes - Pascal - Van del Enden - Spinoza - Empirisme (Locke) - Empirisme (Hume) - Mandeville - Il.lustració francesa (Montesquieu - Voltaire - Rousseau - La Mettrie- Sade) - Meslier - Kant - Fichte - Hegel - Kierkegaard - Feuerbach - Stirner - Marx - Utilitarisme (Mill) - Schopenhauer - Nietzsche - Filosofia de la Sospita - Freud - Durkheim - Weber - Kraus - Jaspers - Russell - Ayer- Wittgenstein - Popper - Feyerabend - Heidegger - Arendt - Anders - Jünger - Patocka - Korczak - Mounier - Rougemont - Escola de Frankuft - Benjamin - Jonas - Weil - Ellul - Mumford - Jankélévitch - Sartre - Simone de Beauvoir - Lévi-Strauss - Girard - Morin - Cioran - Foucault -Rawls - Sen - Habermas - Lorenz - Singer - Wilson - Macintyre - Zadeh - Georgescu-Roegen - Vattimo - Sloterdijk - Fukuyama - Pogge - Illouz - Rosa - Filosofia política - Utopies - Anarquisme - Liberalisme - Socialdemocràcia - Conservadorisme - Totalitarisme - Republicanisme - Ètica bàsica - Contra el relativisme -Empatia -Tecnoètica - Ètica i empresa - Decreixement - Bioètica- Neuroètica - Ètica Periodística - Ètica i ecologia - Ètica animal - Ecologia humana i Antropologia - Biopolítica - Darwin i l'ètica - Einstein i l'ètica -Africana - Guerra Justa - Ateisme - Laïcisme - Cristianisme - Religions del món - Sociologia bàsica - Filosofia de la història - Argumentació - Teoria del Coneixement - Teoria de Ciència - Història de la Psicologia - Contes per pensar - Vocabulari Filosòfic - Introducció a la Filosofia - Dossier Selectivitat

 

Cap a una definició del mite

 

 

 

 

«Un mite és un relat tradicional que fa referència a l’actuació memorable i exemplar d’uns personatges extraordinaris en un temps llunyà i fabulós».

Carlos García Gual.

 

1.- Un mite és un relat: En grec, ‘mithos’ significa ‘paraula’ o ‘història’. Formalment consisteix en una narració compartida per un grup i que es repeteix en determinades ocasions especialment significatives al llarg de l’any (festes, trobades grupals, etc). Com a relat el seu significat sovint és prou ambigu i fa necessària una interpretació o hermenèutica.

2.- Un mite és tradicional: si no és rememorat pel grup, si el col·lectiu deixa de considerar-lo significatiu, el mite decau i s’oblida. És el seu caràcter tradicional, anònim, ancestral, allò que el fa especialment digne de ser rebut (escoltat o interpretat) en silenci. Actualment en la cultura bamama de l’Àfrica (Mali, Burkina), existeixen encara uns músics ambulants, anomenats ‘griots’ que amb l’ajuda d’un instrument de 21 cordes (la ‘kora’) narren les tradicions i les genealogies familiars. Quelcom similar degué ser la recitació d’un mite.

3.- ... fa referència a l’actuació memorable: els mites no s’escrivien (a Grècia potser fins el segle VIIè aC) i, per tant, depenien de la memòria a un doble nivell. D’una banda hi havia rapsodes, segurament professionals, que recordaven i interpretaven els mites. Però també hi havia un poble que volia sentir recitar de la manera més fidel possible, perquè això els acostava als seus orígens, a les seves seguretats existencials, etc.

4.- ... i exemplar: en el mite sovint es resumeix l’experiència de la tribu. A través de l’exemple s’aprèn una manera d’actuar i de posar-se en relació amb la natura, amb els altres humans o amb les divinitats. El mite és exemplar en la mesura que ofereix models de resposta a problemes humans. Per això és tan important que cap detall no es perdi, en la mesura que, en cada detall hi poden haver intuïcions significatives.

5.- ... d’uns personatges extraordinaris: el mite no està a l’abast de la gent comuna. Només els éssers superiors (els nobles, la divinitat) estan fets de substància mítica i, per això mateix, resulten dignes de ser admirats. 

6.- ... en un temps llunyà: Els mites són ‘ante/històrics’; succeeixen en un temps propi, anterior al dels humans. Són fets propis de l’Edat d’Or o dels orígens mateixos de la Ciutat, quan els déus i els homes vivien junts. Per això el romàntic K.O Müller (1797-1840) deia que el mite és la religió en la seva infància.

8.- ... i fabulós: Els mites impliquen una certa ‘innocència’, una mirada senzilla. Aquesta situació fabulosa és, segons Lluís Duch, l’estadi anterior a la caiguda en el pecat de pensar. El mite tot pot ser possible (la barreja dels humans i les divinitats, dels morts i dels vius, els animals que parlen...). La natura en el mite no té lleis, ni imagina límits.

Per això és tan difícil entendre avui els mites: vivim en el què Hölderlin i Novalis anomenen la ‘Nit dels Déus? [Götternacht] i alguns filòsofs, com Nietzsche, esperen que alguna divinitat – potser Dionís? –  torni per a redimir-nos.

 

 

 

 

Tria autor/tema

Envia un email a l'autor