Descartes: Meditacions Metafísiques.

 

Locke:

Selecció de lectures del Segon tractat sobre el govern civil, afegint-hi una part del cap V, sobre la propietat)

 

Hume: Abstract del tractat sobre la naturalesa humana

 

Mill: es manté la part sobre ètica, amb Selecció de L’utilitarisme.

 

Kant:

Fonamentació de la Metafísica dels costums (alguns breus fragments del cap. 1, i part del capítol 2,  que inclourà només la formulació de l’imperatiu categòric com a Llei Universal, i com a Fi en si mateix, i la il·lustració d’aquestes formulacions aplicant-ho a exemples).

 

Nietzsche:

selecció de textos més breus de Nietzsche on apareguin algunes de les idees centrals de l’autor (el perspectivisme, la crítica a la cultura occidental, el superhome, el nihilisme, la voluntat de poder, la mort de Déu, l’etern retorn, la inversió dels valors, etc.).

© Ramon Alcoberro Pericay