Filosofia i Pensament Ramon Alcoberro amb la col·laboració de Júlia Torres i Canela

© Ramon Alcoberro Pericay