Utilitarisme

 

Introducció a l'utilitarisme

Què és l'utilitarisme

Quinze preguntes elementals sobre Utilitarisme

Introducción a John Stuart Mill

La posibilidad de la libertad según Mill


Utilitarisme de la preferència

Els dos principis de llibertat en Mill

Utilitarisme i egoisme

Mill explicat per Skorupski

Mill y Coleridge

Mill versus Comte

Utilitarismo y marxismo

Bentham explicat per Ross Harris

Jeremy Bentham. Valor del placer o del dolor y cómo medirlos

Jeremy Bentham. ¡Emancipad vuestras colonias!

La democracia en América. Alexis de Tocqueville

Crítiques a l'utilitarisme

Sobre la libertad

Prólogo a "Sobre la libertad"

Per una lectura de «Sobre la Llibertat»:
Cap. IV “Dels límits de l'autoritat de la societat sobre l'individu”

Per una lectura de l'Utilitarisme: Materials per a la lectura del Cap. 3 “De la sanció última del principi d'utilitat”

Comentari de text per les PAU sobre Utilitarisme

Comentari de text per les PAU sobre Utilitarisme II

Comentari de text per les PAU sobre Utilitarisme III

Lectura de John Stuart Mill per Miquel Costa

Mill, Harriet y John, un "Menage à Trois" altruista

¿Por qué un utilitarista consecuente debería hacerse vegetariano?

Dossier: Llibres antics de Mill a la Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès (secció patrimonial)